รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณาจารย์


ชื่อ: อาจารย์บุญฤทธิ์ คิดหงัน
  Boonrit Kidngun
ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี คอ.บ.(วิศวกรรมสื่อสาร)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ,2539,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์นิตยา ฟองมูล
 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิชาการ
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2553
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.