รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายเตรียมความพร้อมนศ.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 15 พ.ย. 2557 ถึง 16 พ.ย. 2557     เวลา:
สถานที่: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จัดโดย: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาจัดให้มีการเข้าค่ายโดยให้นักศึกษาแกนนำรุ่นพี่แบ่งกลุ่มเพื่อจัดเตรียมฐานพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้สำหรับคุณลักษณะของบุคลากรไอที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษาของทางภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อกระตุ้นให้ นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 3) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA 4) เพื่อให้นึกศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม 5) ธรรมรงรักษานักศึกษา ให้สำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรทุกคน 6) นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจ ในการประพฤติตน ตามกฎ ระเบียบของทาง มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง 7) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน 8) เพื่อให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย

มีคนดู: 1824 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูรูปใหญ่
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.