รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเทคโนฯ

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 31 มี.ค. 2557 ถึง 4 เม.ย. 2557     เวลา:
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ

ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 ของรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้การฝึกประสบการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ดังรายนามองค์กรดังนี้ เมษายน 2557 ดังองค์กรต่อไปนี้ บริษัท ปลาทูฟิวชั่น จำกัด UNIQUE Digital (Chiang Mai) บริษัท ไอทีโซลูชั่น จำกัด โรงพยาบาลแม่และเด็ก 89 PLENARY Co,Ltd. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กสทช เชียงใหม่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริษัท โฟร์ ที จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่แตง บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

มีคนดู: 1819 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูรูปใหญ่
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.