รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นพลังสนับสนุนในการจัดการศึกษาที่จะสร้างคนที่สมบูรณ์ พัฒนาสังคม และประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสติปัญญา โดยยึดหลักคำขวัญของมหาวิทยาลัย "เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่า คนสมบูรณ์" (Ethics Wisdom Wholeness)
 
อาจารย์บุญฤทธิ์ คิดหงัน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้
ค่ายเตรียมความพร้อมนศ.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ครั้งที่ 1
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Yellowfin
การนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเทคโนฯ

 
บรรยากาศแบบกะทัดรัด ม.ฟาร์วิชาการ (ภูมิสารสนเทศ)
เส้นทาง R3A จากเชียงของสู่เมืองเชียงรุ่ง
ว่ากันด้วย "วันที่ร้อนที่สุด"
สัมผัสอุทัยธานี
เรียนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแล้วทำงานอะไร ?
 


ปฎิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ฤดูร้อน/2552
ตารางสอนประจำภาคเรียนที่2/2552
ตารางสอนประจำภาคเรียนที่1/2552
โปสเตอร์ค่ายเยาชนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.