รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
Warning: require_once(http://www2.feu.ac.th/admin/pr/menu.left.inc.php) [function.require-once]: failed to open stream: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? in D:\wwwroot\acad\sci\index.php on line 62

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'http://www2.feu.ac.th/admin/pr/menu.left.inc.php' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\wwwroot\acad\sci\index.php on line 62